تور آنتالیا 24 ، 25و 26 آذر 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,714,700 تومان 7,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,100,700 تومان 13,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,023,700 تومان 7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,068,000 تومان 15,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,817,700 تومان 7,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,761,700 تومان 12,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,572,700 تومان 16,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,791,700 تومان 13,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : 4 PAX
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,632,700 تومان 18,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,909,000 تومان 20,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,950,700 تومان 8,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,261,000 تومان 18,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,362,700 تومان 9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,703,000 تومان 20,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,465,700 تومان 9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,366,700 تومان 15,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,785,000 تومان 9,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,237,700 تومان 21,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,785,000 تومان 9,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,087,700 تومان 16,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,186,700 تومان 9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,190,700 تومان 16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,576,700 تومان 22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,186,700 تومان 9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,293,700 تومان 16,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,186,700 تومان 9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,396,700 تومان 16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,885,700 تومان 23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,186,700 تومان 9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,911,700 تومان 17,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,503,700 تومان 23,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,014,700 تومان 17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,224,700 تومان 24,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,083,700 تومان 9,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,598,700 تومان 10,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,941,700 تومان 18,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,666,700 تومان 25,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,360,000 تومان 12,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,387,700 تومان 26,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,907,700 تومان 10,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : 4 PAX
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,507,700 تومان 30,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,422,700 تومان 11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,507,700 تومان 30,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,404,700 تومان 30,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,731,700 تومان 11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,112,700 تومان 34,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,937,700 تومان 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,172,700 تومان 36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,967,700 تومان 12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
27,284,700 تومان 26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,438,700 تومان 38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,498,700 تومان 40,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,791,700 تومان 13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW / دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,344,700 تومان 28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,940,700 تومان 41,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,203,700 تومان 13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,103,700 تومان 43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,523,000 تومان 14,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
32,640,700 تومان 31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,193,700 تومان 46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,336,700 تومان 14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,584,700 تومان 36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,227,700 تومان 54,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
48,811,700 تومان 47,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,046,700 تومان 71,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,692,700 تومان 20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
3 بیمه مسافرتی رایگان
4 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
5 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 احسان کرم بیگی 09129638423
توضیحات‌

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX