02157738 02188974787

تور آلانیا نوروز 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
27 اسفند 1401
جمعه
04 فروردین 1402
یکشنبه
28 اسفند 1401
شنبه
05 فروردین 1402
دوشنبه
29 اسفند 1401
یکشنبه
06 فروردین 1402
سه شنبه
01 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
شنبه
05 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
4 PAX
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
212,900,002 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
4 بیمه مسافرتی رایگان
5 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
6 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار پاسپورت با 06 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آلانیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402 + بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آلانیا نوروز 1402 گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا نوروز 1402 و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX