تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس ( 10 الی 13 فروردین )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • سان اکسپرس سان اکسپرس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سان اکسپرس سان اکسپرس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 pax dublex family
2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : سوپریور لند ویو
2 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN ROOM
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 PAX dublex family
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : سوپریور لند ویو
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 PAX lale suite
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : سوپریور لند ویو
2 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : جونیور
2 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : DLX LAND
2 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : BETRENDY
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : سوپریور
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : پرمیوم
2 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : STD GARDEN VIEW
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND
2 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE ROOM
2 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR GOLF
2 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN
2 تخته (هرنفر)
93,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : JADE ROOM
2 تخته (هرنفر)
98,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
64,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : TERRACE FAMILY
2 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات : SUITE LAND VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز سان اکسپرس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX