تور دبی ویژه 13 دی

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 08:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 08:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 15:20
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 15:20
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
7,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,485,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,365,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,175,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,175,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,875,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,145,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,245,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,395,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,655,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,615,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,615,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,995,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,125,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,085,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,985,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,255,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
امروزه دبی به عنوان یک شهر جهانی و بازرگانی موفق و مهم در منطقه جای خود را پیدا کرده‌است. اقتصاد دبی با صنعت نفت شروع به رشد کرد و با صنعت سیاحت و توریست آن را تحکم بخشید بیشتر درآمد دبی از منطقه آزاد جبل علی، فروش ملک به شهروندان خارجی در مناطق آزاد، اعطای اقامت، صدور دوباره کالا، ترانزیت مسافر و کالا و همچنین قسمت بزرگی نیز از گردشگری و دیگر خدمات مالی و بازرگانی تأمین می‌شود. دبی به تازگی توجه جهانیان را از راه ساخت و سازهای بزرگ و همین‌طور رویدادهای تفریحی و ورزشی هیجان‌انگیز به خود جلب کرده‌است.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX