تور ویژه استانبول اسفند 1400 (4شب)

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 19:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه استانبول
 • IST فرودگاه استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 14:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 14:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
4,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,030,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت/ ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
*** نرخ کودک بدون تخت 3.750.000 می باشد.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX