02157738 02188974787

تور آنتالیا ویژه بهمن 1400

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
23 بهمن 1400
جمعه
29 بهمن 1400
پنجشنبه
28 بهمن 1400
چهار شنبه
04 اسفند 1400
شنبه
30 بهمن 1400
جمعه
06 اسفند 1400
برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اقامت در هتل / بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 مدارک : گذرنامه با 7 ماه اعتبار/ نتیجه منفی تست PCR/ همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 48 ساعت/ همراه داشتن QR CODE از سایت REGISTER.HEALTH.GOV.TR برای هر نفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
قیمت برای نوزاد : 990.000 تومان می باشد.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX