تور آنتالیا نوروز 1401 (7شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 11:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 11:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,220,700 تومان 17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,477,700 تومان 29,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,735,700 تومان 18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,344,700 تومان 28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,348,700 تومان 35,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,280,700 تومان 19,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,653,700 تومان 28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,868,700 تومان 19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / برنامه شاد ایرانی
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,717,700 تومان 37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,795,700 تومان 20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / side
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : INFINITY 4PAX
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : VILLA 8PAX
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی/ بلیط رفت و برگشت/ 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز

کودک بالای 10سال در هتل رویال وینگز بزرگسال محسوب میشود.

***استفاده از لوناپارک(شهربازی) در هتل رویال وینگز برای مسافرین این هتل رایگان می باشد.
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***در صورت عدم استفاده پرواز رفت و برگشت برای تورها از مبلغ تور 7 میلیون تومان کسر می گردد.
***در صورت بسته شدن مرز به هر دلیل هزینه کل تور به مسافر استرداد میشود.
***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دور کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابراسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 


*** تلفن تماس : 88454551-021
***تماس در ساعات غیراداری : 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX