02157738 02188974787

تور آنتالیا نوروز 1401 (10شب)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
08 فروردین 1401
جمعه
19 فروردین 1401
سه شنبه
09 فروردین 1401
شنبه
20 فروردین 1401
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:50
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:50
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,764,500 تومان 25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,434,500 تومان 30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,204,500 تومان 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,864,500 تومان 27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان 34,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,939,500 تومان 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
34,114,500 تومان 32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,354,500 تومان 41,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,514,500 تومان 20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم / برنامه شاد ایرانی
2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,424,500 تومان 34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,764,500 تومان 45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,984,500 تومان 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم / سیده
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,264,500 تومان 35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,024,500 تومان 46,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,194,500 تومان 22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,264,500 تومان 35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,234,500 تومان 46,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,404,500 تومان 22,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم / رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم / برنامه شاد ایرانی
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
38,629,500 تومان 36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,599,500 تومان 48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,879,500 تومان 21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
رو به دریا
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
39,679,500 تومان 37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,174,500 تومان 49,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,879,500 تومان 21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
50,389,500 تومان 47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
INFINITY 4
2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
73,069,500 تومان 69,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
INFINITY 2
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
88,399,500 تومان 84,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
V.8 px
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 مدارک : گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار نتیجه منفی تست PCR کارت واکسن
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا از تهران 10 شب و 11 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 
***استفاده از لوناپارک(شهربازی) در هتل رویال وینگز برای مسافرین این هتل رایگان می باشد.
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***کودک بالای 10  سال در هتل های رویال وینگز و کنکورد بزرگسال محسوب میشود.
***در صورت عدم استفاده پرواز رفت و برگشت برای تورها از مبلغ تور 7 میلیون تومان کسر می گردد.
***در صورت بسته شدن مرز به هر دلیل هزینه کل تور به مسافر استرداد میشود.
***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دور کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابراسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

*** تلفن دفتر: 88454551_021
*** تلفن در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX