تور آنتالیا نوروز 1401 (10شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:50
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,816,700 تومان 30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,838,700 تومان 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,314,700 تومان 27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان 34,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,528,700 تومان 41,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,104,700 تومان 20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / برنامه شاد ایرانی
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
35,730,700 تومان 34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,854,700 تومان 45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,546,700 تومان 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / سیده
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,090,700 تومان 46,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,752,700 تومان 22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,296,700 تومان 46,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,958,700 تومان 22,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / برنامه شاد ایرانی
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,893,700 تومان 36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,635,700 تومان 48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,443,700 تومان 21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
38,923,700 تومان 37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,180,700 تومان 49,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,443,700 تومان 21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
49,429,700 تومان 47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : INFINITY 4
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
71,677,700 تومان 69,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : INFINITY 2
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
86,715,700 تومان 84,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : V.8 px
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا از تهران 10 شب و 11 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 
***استفاده از لوناپارک(شهربازی) در هتل رویال وینگز برای مسافرین این هتل رایگان می باشد.
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***کودک بالای 10  سال در هتل های رویال وینگز و کنکورد بزرگسال محسوب میشود.
***در صورت عدم استفاده پرواز رفت و برگشت برای تورها از مبلغ تور 7 میلیون تومان کسر می گردد.
***در صورت بسته شدن مرز به هر دلیل هزینه کل تور به مسافر استرداد میشود.
***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دور کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابراسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

*** تلفن دفتر: 88454551_021
*** تلفن در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX