تور لحظه آخری آنتالیا 6 فروردین 1401 (8شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:20
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:20
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : سوییت چهارنفره
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,014,700 تومان 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,872,700 تومان 26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,125,700 تومان 31,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
27,387,700 تومان 26,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,640,700 تومان 31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,687,700 تومان 36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,413,700 تومان 20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / برنامه شاد ایرانی
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,511,700 تومان 37,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : SIDE / استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,116,700 تومان 40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
33,670,700 تومان 32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,734,700 تومان 41,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم / رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
34,494,700 تومان 33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,558,700 تومان 42,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
35,421,700 تومان 34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,897,700 تومان 43,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,370,700 تومان 22,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,966,700 تومان 35,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,133,700 تومان 44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,473,700 تومان 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد / رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
40,674,700 تومان 39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,283,700 تومان 49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,606,700 تومان 23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
42,013,700 تومان 40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,446,700 تومان 51,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,121,700 تومان 24,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس / رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
45,000,700 تومان 43,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : INFINITY4
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
70,956,700 تومان 68,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : VILLA 8PAX
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی/ بلیط رفت و برگشت/ بیمه مسافرتی/ 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 
کودک بالای 10سال در هتل رویال وینگز بزرگسال محسوب میشود.
***استفاده از لوناپارک(شهربازی) در هتل رویال وینگز برای مسافرین این هتل رایگان می باشد.
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***در صورت عدم استفاده پرواز رفت و برگشت برای تورها از مبلغ تور 7 میلیون تومان کسر می گردد.
***در صورت بسته شدن مرز به هر دلیل هزینه کل تور به مسافر استرداد میشود.
***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دور کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابراسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
*** تاریخ 6 فروردین به مقصد قاضی پاشا می باشد.

*** تلفن تماس: 88454551-021

*** تماس در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX