تور بدروم 23 تیر 1401 (6شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:30
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 23:30
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : (ADL Only)
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات : (Club Room)
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات : (Club Room)
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات : Sea View
2 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت با ایرباس 320 قشم ایر / ترانسفر فرودگاهی / اقامت در هتل / بیمه مسافرتی / لیدر فارسی زبان.
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

* تور ویژه بدروم با پرواز مستتقیم ایرباس 320 قشم ایر به فرودگاه میلاس با 6 شب اقامت در بهترین هتل های بدروم بهمراه لیدر فارسی زبان و بیمه مسافرتی  با آژانس ابراسا پرواز

* نرخ کودک زیر دو سال 990.000 تومان میباشد 

* نرخ کودک بدون تخت : 10.990.000 تومان میباشد.

* تلفن تماس: 88454551-021

* تماس در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX