تور آلانیا ویژه مرداد 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری برد فری برد
 • Economy
 • ساعت سفر 03:30
 • مدت سفر 04:25
 • ساعت سفر 03:30
 • مدت سفر 04:25
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فری برد فری برد
 • Economy
 • ساعت سفر 22:35
 • مدت سفر 04:25
 • ساعت سفر 22:35
 • مدت سفر 04:25
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,690,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فریبرد به فرودگاه قاضی پاشا - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت

توضیحات:

- نرخ کودک بدون تخت 10.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان می باشد 
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX