تور آنتالیا (27 شهریور _ 1 مهر )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 05:05
 • مدت سفر 04:30
 • ساعت سفر 05:05
 • مدت سفر 04:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:55
 • مدت سفر 04:30
 • ساعت سفر 21:55
 • مدت سفر 04:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

بلیت رفت و برگشت پرواز ترکیش _ترانسفر فرودگاهی _6 شب اقامت در هتدل _ راهنمای فارسی زبان _ بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال )

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد 

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد و نرخ کودک 2 تا 6 سال :14.990.000 تومان می باشد 

هنگام ثبت نام پرداخت 50 % مبلغ الزامی است .

شماره تماس :88454551-021 / خط پنج رقمی :57816-021

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX