تور آنتالیا (27 شهریور _ 1 مهر )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 05:05
 • مدت سفر 04:30
 • ساعت سفر 05:05
 • مدت سفر 04:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:55
 • مدت سفر 04:30
 • ساعت سفر 21:55
 • مدت سفر 04:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,590,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

بلیت رفت و برگشت پرواز ترکیش _ترانسفر فرودگاهی _6 شب اقامت در هتدل _ راهنمای فارسی زبان _ بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال )

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد 

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد و نرخ کودک 2 تا 6 سال :14.990.000 تومان می باشد 

هنگام ثبت نام پرداخت 50 % مبلغ الزامی است .

شماره تماس :88454551-021 / خط پنج رقمی :57816-021

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX