تور آنتالیا 3 آبان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری برد فری برد
 • Economy
 • ساعت سفر 01:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 01:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فری برد فری برد
 • Economy
 • ساعت سفر 19:50
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 19:50
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات :
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
نرخ کودک بدون تخت 8.590.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان و نت می باشد .
پرواز رفت و برگشت فری برد _6 شب و 7 روز اقامت در هتل _ ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت _ بیمه مسافرتی سامان با پوشش کرونا _ راهنمای فارسی زبان 
شماره تماس :88454551-021          57816-021
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX