تور 4 شب و 5 روز استانبول

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت سفر 19:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 19:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,550,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,760,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,300,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل با صبحانه بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه _ ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت _ بیمه مسافرتی با پوشش کرونا _پرواز رفت و برگشت 
پرداخت حداقل 50 % قیمت تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
بیمه برای افراد بالای 60 سال الزامی و قیمت آن به صورت جداگانه دریافت میشود .
قیمت کودک 2 تا 6 سال :6.050.000 تومان میباشد .
ششماره تماس:88454551-021          57816-021
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX