تور 6 شب و 7 روز آنتالیا

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات :
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 600-300 قشم ایر به اسپارتا ، ترانسفر فرودگاهی  ،6 شب اقامت هتل ، بیمه مسافرتی و لیدر فارسی زبان 
توضیحات : زیر 2 سال 990.000 تومان و بدون تخت 5.990.000 تومان میباشد .
همراه داشتن تست منفی کرونا و کارت واکسن جهت ورود به ایران الزامی میباشد .
مسئولیلت کنترل پاسپورت با مسافر و آژانس همکار میباشد .
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX