تور پوکت ویژه آذرماه

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 17:30
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 17:30
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:10
 • مدت سفر 07:00
 • ساعت سفر 23:10
 • مدت سفر 07:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 09:30
 • مدت سفر 07:00
 • ساعت سفر 09:30
 • مدت سفر 07:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 15:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 15:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
29,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,310,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,670,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,850,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,940,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,030,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,580,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,850,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,120,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,480,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,300,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,570,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,480,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,020,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,560,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 صبحانه بوفه
3 خدمات : بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +
ردیف مدرک
1 عکس 3 در 4
2 اصل پاسپورت با امضاء
3 کپی کارت ملی
4 نامه تمکن مالی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 

تور ویژه پوکت (آذر 1401) با آژانس ابراسا پرواز با هواپیمایی پرواز سلام ایر (تهران-پوکت-تهران) اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی -ویزای تایلند- بیمه نامه مسافرتی 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848

تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX