تور 7شب استانبول نوروز1402

هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل 07 شب و 08 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌

تور استانبول از تهران7 شب و 8روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + ایران ایر تور✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم توراستانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

پکیج از تاریخ 6الی13 فروردین 500هزازتومان کاهش نرخ دارد


تلفن تماس : 02157738

تلفن پشتیبانی : 09125887057

تلفن پشتیبانی : 09129638423


6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX