تور ارمنستان بهار 1402 ( 8 روزه )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 17:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 17:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
205,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
3 بیمه مسافرتی
4 04 شب و 05 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌

تور ارمنستان از تهران  7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز قشم ایر + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تورارمنستان گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری ارمنستان و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر ارمنستان
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان می باشد. تلفن تماس : 02157738

تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX