02157738 02188974787

تور تایلند ویژه 30 آبان

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
  • IKA فرودگاه امام خمینی
  • هواپیما
  • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
  • پگاسوس
  • Economy
  • ساعت پرواز 12:00
  • مدت پرواز 03:00
  • ساعت پرواز 12:00
  • مدت پرواز 03:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 گشت شهری
2 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس 3 در 4 یسدتبلسیاهلذبرالذسیامابهسشاعیب
2 اصل پاسپورت با امضاء
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور ویژه تایلند
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX