تور ویژه 17 دی تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 04:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل با صبحانه بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
"تفلیس" پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX