تور مالدیو نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • MLE فرودگاه ماله
 • فلای دوبی فلای دوبی
 • Economy
 • ساعت سفر 00:50
 • مدت سفر 06:45
 • ساعت سفر 00:50
 • مدت سفر 06:45
فرودگاه ماله
 • MLE فرودگاه ماله
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای دوبی فلای دوبی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:30
 • مدت سفر 06:45
 • ساعت سفر 23:30
 • مدت سفر 06:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
30,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,930,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
33,455,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,760,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,115,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,150,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
21,055,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,280,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
47,560,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
34,075,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
124,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
208,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,410,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت + اقامت در هتل/ ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX