تور ویژه وان (زمینی)

برنامه سفر
تهران (شروع سفر)
 • THR تهران
 • اتوبوس
 • VAN وان
 • bus vip
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 00:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 00:00
وان
 • VAN وان
 • اتوبوس
 • THR تهران
 • bus vip
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 00:00
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 00:00
تهران (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,650,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
3 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,720,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,960,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,060,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
3 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : 3شب و 4روز اقامت در هتل/ بیمه نامه مسافرتی/ صبحانه
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

قیمت ها بر اساس تور 3شب و 4روز انفرادی محاسبه شده است.

تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 02188454551

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX