تور لحظه آخری آنتالیا 8و9فروردین 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 19:05
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 19:05
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : سوییت چهار نفره
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,735,700 تومان 18,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,044,700 تومان 18,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,782,700 تومان 23,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم/برنامه شاد ایرانی
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,430,700 تومان 24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,585,700 تومان 13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,357,700 تومان 25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,688,700 تومان 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم/side
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,078,700 تومان 26,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,104,700 تومان 20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,696,700 تومان 26,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم/ رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,417,700 تومان 27,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,100,700 تومان 13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,252,000 تومان 28,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,306,700 تومان 13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,769,700 تومان 25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,567,700 تومان 32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : اکونومی
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : اکونومی / رو به دریا
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,687,700 تومان 36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,335,700 تومان 38,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس / رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : اینفینیتی4نفره
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
49,429,700 تومان 47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : ویلا8نفره
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 
***استفاده از لوناپارک(شهربازی) در هتل رویال وینگز برای مسافرین این هتل رایگان می باشد.
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
کودک بالای 10  سال در هتل های رویال وینگز بزرگسال محسوب میشود.
***در صورت عدم استفاده پرواز رفت و برگشت برای تورها از مبلغ تور 7 میلیون تومان کسر می گردد.
***در صورت بسته شدن مرز به هر دلیل هزینه کل تور به مسافر استرداد میشود.
***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابراسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
تاریخ های 6 فروردین از طریق فرودگاه قاضی پاشا انجام می شود.

*** تلفن دفتر: 88454551_021
*** تلفن در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX