تور لحظه آخری آنتالیا 19و20 فروردین 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : استخر روباز آبگرم / سوییت چهار نفره
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : Club Room
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,967,700 تومان 12,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,499,700 تومان 16,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,950,700 تومان 8,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,263,700 تومان 15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,598,700 تومان 10,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : شهربازی
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,602,700 تومان 17,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,988,700 تومان 23,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,598,700 تومان 10,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
139,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
توضیحات : استخر روباز آب گرم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی/ بلیط رفت و برگشت/ بیمه مسافرتی/ 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***کودک بالای 10  سال در هتل های رویال وینگز و کنکورد بزرگسال محسوب میشود.
***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابراسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** تلفن تماس: 88454551-021

*** تماس در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX