تور هوایی ارمنستان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 11:10
 • مدت سفر 01:35
 • ساعت سفر 11:10
 • مدت سفر 01:35
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 13:15
 • مدت سفر 01:35
 • ساعت سفر 13:15
 • مدت سفر 01:35
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
9,900,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,900,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,600,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,600,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,800,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,900,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,000,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,600,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,100,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,500,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,500,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,800,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,000,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,900,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,700,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,600,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,900,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,600,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,800,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,700,236 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت ایران ایر_4 شب اقامت در هتل با صبحانه _ ترانسفر _ سیمکارت _لیدر
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
ساغت ورود به اتاق :14:00
ساعت خروج از اتاق :12:00
تخت نفر سوم از نوع سفری یا کاناپه تخت خواب شو میباشد 
نرخ نوزاد تا 2 سال 1.500.000 میباشد 
نرخ کودم 2 تا 5 سال 7.000.000 تومان میباشد 
سیم کارت به ازای هر نفر 
شماره تماس :88454551-021
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX