تور تفلیس 4 شب و 5 روز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 20:00
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 20:00
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 22:45
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 22:45
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,460,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,560,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,830,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,420,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,830,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,830,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,830,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,560,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,370,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,630,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات :
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
مدارک مورد نیاز :
دریافت کارت واکسن دیجیتال زبان انگلیسی دارای QR CODE از سایت سلامت وزارت بهداشت که از دوز دوم آن 14 روز گذشته باشد 
جوتب منفی تست PCR ، بلیط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ، واچر هل و پول نقد به میزان کافی جهت احراز در فرودگاه تفلیس الزامی میباشد .
افرادی که دارای کارت اقامت و یا سند ملکی کشور گرجستان هستند نیاز به ارائه بلیط رفت و برگشت و واچر هتل ندارند .
قیمت کودک 2 تا 6 سال : 4.300.000 تومان میباشد .
شماره تماس :02188454551                     02157816     
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX