تور 7 شب و 8 روز تفلیس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 19:00
 • مدت سفر 01:20
 • ساعت سفر 19:00
 • مدت سفر 01:20
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 22:45
 • مدت سفر 01:20
 • ساعت سفر 22:45
 • مدت سفر 01:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,430,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,680,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,940,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,020,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,460,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,570,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,270,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,160,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,050,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,160,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,270,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,160,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,940,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,380,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,570,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,360,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,220,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات :
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
دریات کارت واکسن دیجیتال از سایت سلامت وزارت بهداشت اجباری میباشد .
جواب تست منفی pcr، بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ،بیمه مسافرتی ، و پول نقد به میزان کافی جهت احراز در فرودگاه تفلیس الزامی میباشد .
افرادی که دارای کارت اقامت و سند ملکی هستند نیاز به ارائه بلیط رگشت و واچر هتل ندارند .
نرخ کودک بدون تخت :4.790.000 و نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد .
پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد .
شماره تماس :02157816
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX