02157738 02188974787

تور آنتالیا(15 و 16مهر 1400)

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فری برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 گشت شهری
2 گشت خرید
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس 3 در 4
2 اصل پاسپورت با امضاء
3 اصل و ترجمه شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور آنتالیا(15 و 16مهر 1400)
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX