تور ارمنستان اردیبهشت 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 12:30
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 12:30
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 16:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 16:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 05 شب و 06 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره + پرواز ایران ایرتور+ ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
نرخ کودک زیر 2سال  1.200.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..
شماره های تماس شرکت : 02157738 - 02188974787
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX