تور ارمنستان اردیبهشت 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 13:30
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 13:30
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 15:30
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 15:30
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 05 شب و 06 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره + پرواز ایران ایرتور+ ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
نرخ کودک زیر 2سال  1.200.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..
شماره های تماس شرکت : 02157738 - 02188974787
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX