تور مارماریس 10 خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
41,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : بانگالو
2 تخته (هرنفر)
60,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : RIVER VIEW
2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 بیمه مسافرتی
5 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور مارماریس با پرواز مستقیم معراج بهار 1403 + بهترین هتل های 5 ستاره+ پرواز معراج+ ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز 
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.500.000 تومان می باشد.
توضیحات تور مارماریس بهار 1403 با پرواز مستقیم معراج 
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 7 ماه اعتبار) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می‌باشد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
نرخ نوزاد 1.500.000 تومان می باشد .
خدمات تور مارماریس بهار 1403 با پرواز معراج :
 - 06 شب و 07 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل ) 
- بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم معراج به فرودگاه دالامان
- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX