تور 5 شب و 6 روز استانبول

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 10:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 14:05
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 14:05
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,610,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,750,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,100,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,450,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,550,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,750,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : پرواز رفت و برگشت بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل با صبحانه گشت شهری با ناهار
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
5 شب و 6 روزاقامت در هتل با صبحانه _ ترانسفر فرودگاهی _ بیمه مسافرتی _ پرواز رفت و برگشت_یک گشت شهری با ناهار 
قیمت کودک 2 تا 6 سال : تومان و نوزاد 990.000 تومان می باشد . 
پرداخت 50 درصد مبلغ کل تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد .

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848

تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX