تور بانکوک زمستان 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت سفر 07:00
 • مدت سفر 07:00
 • ساعت سفر 07:00
 • مدت سفر 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت سفر 21:30
 • مدت سفر 07:00
 • ساعت سفر 21:30
 • مدت سفر 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
34,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,670,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,780,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,780,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,850,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,960,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,280,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,460,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,570,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
28,680,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,290,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,580,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,580,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,370,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,700,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,060,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,710,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
33,110,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,120,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
34,510,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
35,120,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
35,410,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
2 کپی کارت ملی
3 کپی شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌

تور تایلند بانکوکاز تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه پاییز و زمستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور تایلند (بانکوک) گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند بانکوک و ارائه ارزان ترین قیمت  .

ترانسفر فقط رفت میباشد درصورت درخواست ترانسفر برگشت مبلغ جداگانه محاسبه میگردد


در ایام کریسمس و سال نو میلادی هتل ها شامل سوشارژ میباشند و هزینه هتل ها افزایش دارد , برای اطلاع از جزئیات لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید.

مدارک لازم:
اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
کپی شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4 ( کپی تمامی صفحات  )
یک قطعه عکس 6 در 4 ( جدید ، حداکثر برای 3 ماه پیش - رنگی و پشت زمینه سفید - تمام رخ و با کیفیت - بدون عینک )
اصل تمکن مالی لاتین تک برگ با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ( روی سربرگ بانک با مهر برجسته بانک یا هولوگرام - حداکثر 3 روز قبل از بانک گرفته شده باشد - با درج اسم صاحب حساب)
بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
بلیط و واچر هتل

ویزای تایلند 7 روز کاری زمان میبرد .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.

تلفن دفتر:02157738 - 02188974787

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX