تور آلانیا نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : LIMAK ATLANTIS (STD ROOM 2ADL+2CHD)
2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : LIMAK LARA (STD ROOM 2ADL+2CHD)
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA
2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آلانیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX