هتل توریست دوحه

هتل توریست دوحه
tourist Hotel doha
درجه هتل:
دوحه
هتل توریست
           
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX