تور تفلیس ویژه 17 دی

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 18:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 18:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 02:00
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 02:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,190,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : ترانسفر فرودگاهی بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تفلیس،پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.

این شهر در دو طرف رود متکواری قرار داشته و جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون در آن زندگی می‌کنند.

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX