تور آنتالیا 24 ، 25و 26 آذر 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
9,774,700 تومان 9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,246,700 تومان 11,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,053,700 تومان 8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,246,700 تومان 11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,098,000 تومان 16,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,847,700 تومان 8,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,791,700 تومان 13,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,602,700 تومان 17,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,774,700 تومان 9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,821,700 تومان 14,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : 4 PAX
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,662,700 تومان 19,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,774,700 تومان 9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,939,000 تومان 21,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,980,700 تومان 9,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,291,000 تومان 19,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,392,700 تومان 10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,954,700 تومان 15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,733,000 تومان 21,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,495,700 تومان 10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,396,700 تومان 16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,815,000 تومان 10,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,499,700 تومان 16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,267,700 تومان 22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,815,000 تومان 10,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,117,700 تومان 17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,411,000 تومان 23,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,220,700 تومان 17,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,606,700 تومان 23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,323,700 تومان 17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,426,700 تومان 17,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,915,700 تومان 24,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
18,941,700 تومان 18,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,044,700 تومان 18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,113,700 تومان 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,769,700 تومان 25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,628,700 تومان 11,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,696,700 تومان 26,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان 13,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,417,700 تومان 27,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,937,700 تومان 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : 4 PAX
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,537,700 تومان 31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,452,700 تومان 12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,537,700 تومان 31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,434,700 تومان 31,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,761,700 تومان 12,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,142,700 تومان 35,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,967,700 تومان 12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,769,700 تومان 25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,202,700 تومان 37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,314,700 تومان 27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,468,700 تومان 39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر روباز آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,653,700 تومان 28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,528,700 تومان 41,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,821,700 تومان 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW / دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,970,700 تومان 42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,233,700 تومان 14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
31,816,700 تومان 30,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,133,700 تومان 44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,553,000 تومان 15,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
33,670,700 تومان 32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,223,700 تومان 47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,366,700 تومان 15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,257,700 تومان 55,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,014,700 تومان 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
49,841,700 تومان 48,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,076,700 تومان 72,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,722,700 تومان 21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
5 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX