تور کیش نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 12:30
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 12:30
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه بین‌المللی کیش
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • هواپیما
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت سفر 15:00
 • مدت سفر 01:30
 • ساعت سفر 15:00
 • مدت سفر 01:30
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 استقبال فرودگاهی
3 03 شب و 04 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 خدمات گردشگری
ردیف مدرک
1 کپی کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌

تور کیش نوروز 1403
بهترین قیمت های تور کیش ، هتل های 4 و 5 ستاره با ابرآسا پرواز
توضیحات تور کیش  : 
نرخ نوزاد 800.000 تومان
خدمات تور کیش نوروز 1403 : 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایرتور –  تراسنفر فرودگاهی –3 شب اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل ) خدمات گردشگری

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX