مدارک مورد نیاز ویزای انگلیس

لیست مدارک مورد نیاز ویزای توریستی انگلیس را در ادمه مشاهده کنید. این مدارک با توجه به شغل و شرایط مالی و ملکی هر متقاضی، در صورت نیاز به مدارک تکمیلی، کارشناس ابرآسا پرواز شما را راهنمایی خواهند کرد.
۱. گذرنامه با امضا دارنده آن به همراه گذرنامه‌های قبلی
الف) مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبه‌روی هم
ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی‌ است
۲) شناسنامه
۳) سند ازدواج
۴) گواهی گردش ۳ ماهه حساب بانکی با مهر و امضا بانک به اضافه گواهی تمکن همان حساب (هر دو فقط به زبان انگلیسی) که تاریخ صدور گواهی حساب بانکی حداکثر ۲۰ روز قبل از تاریخ انگشت‌نگاری و در سایز پرینت بانکی A4 باشد
الف) حساب‌های جاری: کارکرد ۳ ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن
ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده‌های بانکی به همراه گردش ۳ ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضا بانک (ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است)
حداقل موجودی حساب برای هر نفر می‌بایست ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد.
مبلغ مانده و تاریخ صدور گردش ۳ ماهه حساب بانکی ارائه شده می‌بایست با گواهی تمکن صادر شده یکسان باشد.
متقاضی می‌بایست بابت تمام مبالغ واریزی یا برداشتی بالای ۲۰ میلیون تومان مربوط به هرکدام از حساب‌های بانکی ارائه شده، رسید بانکی یا قیض مربوطه، فاکتور و ... را میز ارائه نماید.
قابل ذکر است در گردش حساب‌ها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره‌خانه و سود سپرده باید مشخص باشد.
علاوه‌بر حساب شخصی، در صورت خویش‌فرما بودن متقاضی، ارائه گواهی تمکن و گردش ۳ ماهه حساب شرکت یا مرکز مربوطه به انگلیسی با مانده و تاریخ صدور یکسان الزامی است که در مورد گردش حساب شرکت‌ها نیز کلیه نقل و انتقالات وجوه در مورد خرید و فروش‌های شرکت باید مشخص شود.
متقاضی نباید تا زمان صدور ویزا، مبالغ قابل توجهی از حساب‌های بانکی ارائه شده برداشت نماید.
۵) سند مالکیت و در صورت اجاره دادن ملک، اصل و ترجمه اجاره نامه (که باید نوع کاربری و ارزش روز اسناد توسط شخص متقاضی مشخصص گردد)
۶) مدارک شغلی
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و فیش حقوقی ۳ ماه آخر از محل کار، پروانه دائم پزشکی و کارت نظام پزکشیدر صورتی که صاحب داروخانه، کلینیک و مراکز درمانی، آزمایشگاه و ... هستند، لیست بیمه برای ۶ ماه آخر کارمندان
ب) وکلا: پروانه وکالت
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی‌حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و فیش حقوقی ۳ ماه آخر به همراه کارت پرسنلی
د) بازنشسته‌ها: ارائه آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی ۳ ماه آخر و کارت بازنشستگی
ه) مشاغل غیر دولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با یا بی حقوق از شرکت مربوطه همراه با فیش حقوق ۳ ماه آخر
و) در صورت خویش‌فرما بودن: جواز کسب/آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت برای ۶ ماه اخیر و برگ مالیاتی ۳ سال آخر
ز) معلمان، اساتید و اعضا هیت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی ۳ ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
ح) دانش آموزان / دانشجویان: اصل نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت‌نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ الزامی می‌باشد۷) برای فرزندان زیر ۱۸ سال، که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن‌ها سفر می‌کنند، رضایت‌نامه محضری الزامی است.
۸) مدرک شغلی و مالی و ملکی همسر برای خانم‌های خانه دار
۹) تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به انگلیس به صورت کامل و دقیق
نکات قابل توجه:
اصل تمام مدارک می‌بایست توسط متقاضی به شرکت ارائه گردد که تا پایان فرایند انگشت‌نگاری نزد شرکت باقی می‌ماند.
تمام مدارک می‌بایست همراه با ترجمه رسمی (با مهر مترجم که از تاریخ صدور آن بیشتر از ۶ ماه نگذشته باشد و بدون نیاز به تاییددادگستری و وزارت امر خارجه) به شرکت ارائه گردد.
موارد ذکر شده، جز مدارک اولیه بوده و بنا به شرایط متقاضی و در صورت نیاز به مدارک بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
حضور کلیه متقاضیان جهت انگشت‌انگای در مرکز انگشت‌نگاری VFS الزامی است.
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX