تور آنتالیا 05 شب نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
35,421,700 تومان 34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,434,200 تومان 43,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,696,700 تومان 26,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم - دید غیر مستقیم دریا
2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : infinity by pool 4 pax
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
66,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,965,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 05 شب و 06 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 5 شب و 6 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX